موبایل متخصصین مراقبتهای ویژه | فروشگاه اطلاعات پزشکی

بانک اطلاعات موبایل متخصصین مراقبتهای ویژه کشور شامل:نام ونام خانوادگی ،شماره موبایل میباشد که بصورت اکسل میباشد و بهمین دلیل این برنامه قابلیت بروزرسانی خودکار را دارا نمیباشد.

 

1,500,000 ریال – خرید

ارسال نظرات :

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه اطلاعات پزشکی بوده و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .